Samvaro med värme

Barns glädje är en belöning för föräldrarna. Forskning visar att barns leende stimulerar mödrars belöningssystem.

Därför hamnar uteätande familjer ofta på hamburgerrestauranger och korvkiosker. Hamburgerrestauranger vänder sig till barn. Där finns barnmåltider med leksaker och lekplatser. Hamburgerrestaurangerna fyller utan tvekan ett behov..

Föräldrar vill också att barn lär sig inför vuxenlivet. T.ex. hur man bär sig åt i sammanhang där man ska vara lite lugnare. Man kanske behöver lära sig äta en mer variationsrik kost och våga prova nya maträtter. Det handlar om att lära barnen att så småningom ta vara på vuxenlivets glädjeämnen.

Café Utsikten har mat och miljö som passar för detta ändamål. Här saknas barnmeny. Barn och föräldrar kan umgås kring maten, smaka av varandra och glädjas med familjen. Det är en samvaro med värme som varje familj bör eftersträva då och då. För att bli av med spring i benen innan och efter maten, så har Café Utsikten en liten lekhörna.