Inspirationskällor vid utformningen av Café Utsikten

Lilla Hyttnäs i Sundborn,
numera känd som Carl Larsson Gården

Få människor har bjudit på sig själva och skapat en så positiv anda som Carl och Karin Larsson i Sundborn. De visade världen hur ett gott och produktivt liv på landet kan levas.

För oss, familjen Duvmo, har givetvis Carl med familj varit den stora inspirationen när vi byggde upp Duvlinge Gård. Vi har med Café Utsikten försökt förmedla Carl och Karin Larssons anda till de hundratusental besökare som varit här. Allt med förhoppningen att även besökarna låter sig inspireras till ett gott och produktivt liv. Vi har fått mycket beröm och vi har erhållit många glada tillrop. Detta har övertygat oss om att vi i någon utsträckning har lyckats med ambitionen att inspirera och glädja.

Café Utsikten är på intet sätt någon kopia av Karin och Carl Larssons Sundborn. Man har istället fångat mycket av det typiska för södra Halland och Nordskåne. För besökaren är det dock ingen tvekan om att inspiration har hämtats från Sundborn.

Vi har önskat göra vår inspirationskälla tydlig för Café Utsiktens besökare och har valt att göra det med att visa ett stort antal reproduktioner av Carl Larssons motiv samt att ställa ut en nyproduktion av Carl Larssons matsalsmöbler. Café Utsikten har glädjen att i detta avseende samarbeta med Carl Larsson Gården och Sundborns snickeri.

Vi vill också å’ alla Carl Larsson entusiasters vägnar passa på att tacka Carl Larssons släkt, för att de så föredömligt fortsätter traditionen att bjuda på kultur och värderingar som idag är minst lika aktuella som de var för över hundra år sedan.

Till de av er som ännu inte besökt Carl Larsson Gården i Sundborn vill vi bara säga: Res dit och låt er inspireras!Kolla
Karin Hoffmanns
rundvandringar i Skåne

Lunchlistan för matställen när dig